Home

3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTuringe 3D & Modellteknik jobbar med framtagning och analys av virtuella 3D modeller, samt tillverkning av fysiska 3D modeller, prototyper och lågserieartiklar. De virtuella modellerna tas fram med 3D-scanning och/eller med hjälp av datorbaserad design. De fysiska modellerna tas fram med CNC-fräsning. Typiska analyser är geometrisk passform och strömningsberäkningar, såsom tryckfallsstudier och aerodynamik.3dmt.se corvette c5 viper CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelPå Turinge 3D & Modellteknik utför vi 3D-scanning av olika objekt och föremål i syfte att i datormiljö modifiera eller vidareutveckla designen.Produktutveckling 3dmt Datorbaserad design av produkter och artiklar. Kan vid behov kombineras med lerskulptering och 3D-scanning. Analys av strömningsegenskaper för interna och externa flöden. Även analys av värmetransport och värmespridning. Huvudsyfte att optimera produktens utformning. CNC-fräsning av prototyper och formar. Handuppläggning i kompositmaterial av artiklar och prototyper. corvette c5 viper Även gjutning i olika material.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTuringe 3D & Modellteknik använder vi CFD i huvudsak som ett stöd vid framtagning av nytt geometriunderlag. Analyserna som utförs är av grundläggande karaktär med enfasströmning av luft och vatten, och andra Newtonska medium. Värmetransport i form av konvektion, ledning och strålning kan tas hänsyn till. Studier utförs dock inte för kompressibel strömning och i huvudsak utförs enbart stationära beräkningar. Mer komplexa och omfattande studier går att få till, då med stöd från tredje part.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelDå Turinge 3D & Modellteknik har lång erfarenhet från CFD och värmetransport är vi väl medvetna om svårigheterna med att få till bra och pålitliga resultat. Därför utförs rutinmässigt nätstudier för att säkerställa att beräkningsnätet är tillräckligt fint. Dessutom sker alltid en relativ och inte en absolut utvärderingen av resultatet, dvs är utförande 2 bättre eller sämre än utförande 1 osv. Därtill använder vi oss ofta av trendstudier, för att studera känsligheten från variation av olika ingångsparameterar, både ur ett fysikaliskt och ett modellerings/simulerings perspektiv.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTvå typiska fall för Turinge 3D & Modellteknik AB där analyser används är formoptimering av kanaler av olika slag, och utformning av exteriöra artiklar såsom luftriktare, luftintag och stabilisatorer. Om ingen befintlig modell finns på den aktuella geometrin (eventuellt även omgivningen) så används 3D-scanning och/eller CAD. När väl formen på den studerade geometrin har fastställts så kan underlaget skickas vidare till CNC-maskinen för framtagning av fysisk modell och artikel.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber Produktutveckling 3dmt laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelFräsmaskinen som Turinge 3D & Modellteknik AB använder oss av är anpassad till den typ av uppdrag som vi utför. Då fräsen är multiaxlad kan komplexa former tas fram i ett och samma moment. För stora detaljer tillverkas den slutliga modellen i steg om olika moduler. Dessa moduler kan vid behov sammanfogas innan formtillverkning. Det hela beror på om slutprodukten skall bestå av en enda stor detalj eller av flera demonterbara delar. Hög ytfinish kan åstadkommas för den frästa detaljen. En hög finish kräver dock lång bearbetningstid. I vissa fall kan en måttlig finish vara acceptabel. Det hela avgörs från fall till fall. Valet av bearbetningsmaterial beror på ändamålet. Vi arbetar i huvudsak med tre olika material, med olika densitet och hårdhet. Fördelen med det mjukare materialet är att bearbetning kan ske med hög matningshastighet. Detta material lämpar sig väl för stora objekt där formbeständigheten inte är kritisk. För objekt som skall kunna utstå högre yttre påverkan samt har hög detaljrikedom, rekommenderas ett hårdare material. Den färdigfrästa detaljen beläggs vanligen med någon form av skyddande och finishhöjande ytbeläggning. Vanlige någon form av epoxilack.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTuringe 3D & Modellteknik AB är en verksamhet som skapats utifrån ett brinnande intresse av teknik och kreativt skapande. Upphovsmannen i fråga är Thomas som har lång erfarenhet från arbeten med 3D modeller i virtuell och fysisk miljö. Därtill har han i betydande utsträckning arbetat inom strömningsmekanik och värmetransport.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelFramtagning av 3D-modeller hos Turinge 3D & Modellteknik AB utförs både virtuellt med hjälp av dator, s.k. CAD-design, samt fysiskt i form av lermodellering. Med datorbaserad design erhålls direkt underlag för CFD-analys och CNC-fräsning. Dessutom så kan de virtuella modellerna användas för utvärdering av design och form utan behov av fysiska prototyper. Vid lermodellering används 3D-skanning för att erhålla en virtuell datormodell av den fysiskt framtagna. Datormodellen används sedan som referens för att ta fram en CAD-modell. Därefter kan analys och fräsning ske. Produktutveckling 3dmt3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept Produktutveckling 3dmt concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikel

GT-V8 vision

 

GT-V8 vision

3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTuringe 3D & Modellteknik jobbar med framtagning och analys av virtuella 3D modeller, samt tillverkning av fysiska 3D modeller, prototyper och lågserieartiklar. De virtuella modellerna tas fram med 3D-scanning och/eller med hjälp av datorbaserad design. De fysiska modellerna tas fram med CNC-fräsning. Typiska analyser är geometrisk passform och strömningsberäkningar, såsom tryckfallsstudier och aerodynamik.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelPå Turinge 3D & Modellteknik utför vi 3D-scanning av olika objekt och föremål i syfte att i datormiljö modifiera eller vidareutveckla designen.Produktutveckling 3dmt Datorbaserad design av produkter och artiklar. Kan vid behov kombineras med lerskulptering och 3D-scanning. Analys av strömningsegenskaper för interna och externa flöden. Även analys av värmetransport och värmespridning. Huvudsyfte att optimera produktens utformning. CNC-fräsning av prototyper och formar. Handuppläggning i kompositmaterial av artiklar och prototyper. Även gjutning i olika material.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTuringe 3D & Modellteknik använder vi CFD i huvudsak som ett stöd vid framtagning av nytt geometriunderlag. Analyserna som utförs är av grundläggande karaktär med enfasströmning av luft och vatten, och andra Newtonska medium. Värmetransport i form av konvektion, ledning och strålning kan tas hänsyn till. Studier utförs dock inte för kompressibel strömning och i huvudsak utförs enbart stationära beräkningar. Mer komplexa och omfattande studier går att få till, då med stöd från tredje part.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelDå Turinge 3D & Modellteknik har lång erfarenhet från CFD och värmetransport är vi väl medvetna om svårigheterna med att få till bra och pålitliga resultat. Därför utförs rutinmässigt nätstudier för att säkerställa att beräkningsnätet är tillräckligt fint. Dessutom sker alltid en relativ och inte en absolut utvärderingen av resultatet, dvs är utförande 2 bättre eller sämre än utförande 1 osv. Därtill använder vi oss ofta av trendstudier, för att studera känsligheten från variation av olika ingångsparameterar, både ur ett fysikaliskt och ett modellerings/simulerings perspektiv.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTvå typiska fall för Turinge 3D & Modellteknik AB där analyser används är formoptimering av kanaler av olika slag, och utformning av exteriöra artiklar såsom luftriktare, luftintag och stabilisatorer. Om ingen befintlig modell finns på den aktuella geometrin (eventuellt även omgivningen) så används 3D-scanning och/eller CAD. När väl formen på den studerade geometrin har fastställts så kan underlaget skickas vidare till CNC-maskinen för framtagning av fysisk modell och artikel.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber Produktutveckling 3dmt laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelFräsmaskinen som Turinge 3D & Modellteknik AB använder oss av är anpassad till den typ av uppdrag som vi utför. Då fräsen är multiaxlad kan komplexa former tas fram i ett och samma moment. För stora detaljer tillverkas den slutliga modellen i steg om olika moduler. Dessa moduler kan vid behov sammanfogas innan formtillverkning. Det hela beror på om slutprodukten skall bestå av en enda stor detalj eller av flera demonterbara delar. Hög ytfinish kan åstadkommas för den frästa detaljen. En hög finish kräver dock lång bearbetningstid. I vissa fall kan en måttlig finish vara acceptabel. Det hela avgörs från fall till fall. Valet av bearbetningsmaterial beror på ändamålet. Vi arbetar i huvudsak med tre olika material, med olika densitet och hårdhet. Fördelen med det mjukare materialet är att bearbetning kan ske med hög matningshastighet. Detta material lämpar sig väl för stora objekt där formbeständigheten inte är kritisk. För objekt som skall kunna utstå högre yttre påverkan samt har hög detaljrikedom, rekommenderas ett hårdare material. Den färdigfrästa detaljen beläggs vanligen med någon form av skyddande och finishhöjande ytbeläggning. Vanlige någon form av epoxilack.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelTuringe 3D & Modellteknik AB är en verksamhet som skapats utifrån ett brinnande intresse av teknik och kreativt skapande. Upphovsmannen i fråga är Thomas som har lång erfarenhet från arbeten med 3D modeller i virtuell och fysisk miljö. Därtill har han i betydande utsträckning arbetat inom strömningsmekanik och värmetransport.3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikelFramtagning av 3D-modeller hos Turinge 3D & Modellteknik AB utförs både virtuellt med hjälp av dator, s.k. CAD-design, samt fysiskt i form av lermodellering. Med datorbaserad design erhålls direkt underlag för CFD-analys och CNC-fräsning. Dessutom så kan de virtuella modellerna användas för utvärdering av design och form utan behov av fysiska prototyper. GT-V8 vision . Vid lermodellering används 3D-skanning för att erhålla en virtuell datormodell av den fysiskt framtagna. Datormodellen används sedan som referens för att ta fram en CAD-modell. Därefter kan analys och fräsning ske. Produktutveckling 3dmt3dmt.se CNC fräsning Turinge 3D Modellteknik CFD prototyp modelltillverkning aerodynamik strömning milling router komposit kolfiber glasfiber laminering design koncept Produktutveckling 3dmt concept visualisering prototyping CAD skanning skanner scanning scan skanna laser kvalité prisvärt låg kostnad finish plugg form artikel GT-V8 vision corvette c5 viper

 

corvette c5 viper

 

3dmt.se GT-V8 vision CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber fiberglass lamination design concept concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form artikelTuringe 3D & Model Technology works with the development and analysis of virtual 3D models, and the production of 3D physical models, prototypes and lågserieartiklar. The virtual models are developed with 3D scanning and / or with the help of computer-based design. The physical models are produced with CNC milling. Typical analyzes geometric fit and flow calculations, such as pressure drop studies and aerodynamik.3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber fiberglass lamination design concept concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form artikelPå Turinge 3D Model & Technology we perform 3D scanning of different objects and objects in order to modify the computer environment or develop designen.Produktutveckling 3dmt Computational design of products and articles. Can be combined with lerskulptering and 3D scanning. Analysis of flow characteristics of internal and external flows. GT-V8 vision Although the analysis of heat transfer and heat distribution. Main objective of optimizing product design. CNC milling of prototypes and molds. Hand lay-up of composite material of articles and prototypes. While casting in various material.3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber fiberglass lamination design concept concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form artikelTuringe 3D & Model Technology we use CFD essentially as an aid in the development of new surface geometry. The analyzes performed are of fundamental character of enfasströmning of air and water, and other Newtonian medium. Heat transfer in the form of convection, conduction and radiation can be taken into account. Studies carried out not for compressible flow and essentially performed only stationary calculations. More complex and comprehensive studies are available at, then with the support of third part.3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber fiberglass lamination design concept concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form artikelDå Turinge 3D & Model Technology has extensive experience in CFD and heat transfer, we are well aware of the difficulties in getting to the good and reliable results. Therefore routinely performed online studies to ensure that the computational grid is sufficiently fine. In addition, there is always a relative and not an absolute evaluation of the results, that is version 2 better or worse than version 1 and so on. Moreover, we often use of trend studies, to study the sensitivity of the variety of different ingångsparameterar, both from a physical and a modeling / simulation perspektiv.3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber fiberglass lamination design concept concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form artikelTvå typically for Turinge 3D & Model AB where analyzes are used, the form optimization of channels of different types, and design of exterior items such as air deflectors, air intakes and stabilizers. If no existing model on the current geometry (possibly environment) as used 3D scanning and / or CAD. Once the shape of the studied geometry has been established as the substrate may be forwarded to the CNC machine for the production of physical model and artikel.3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber Product 3dmt lamination design concept concept visualization prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form Article milling machine Turinge 3D & Model AB use is suited to the type of mission that we perform. When the cutter is multiaxlad, complex shapes are produced in one pass. For large parts made the final model in steps of different modules. These modules can be joined if necessary before mold making. It all depends on whether the final product will consist of a single large part, or of several dismantled parts. High finish can be achieved for the machined part. A high finish, however, requires long processing time. In some cases, a moderate finish is acceptable. It all depends from case to case. The choice of material depends on the processing purpose. We work mainly with three different materials with different density and hardness. The advantage of the softer material is that machining can be done with high feed rate. This material is suitable for large properties where dimensional stability is critical. For items that must be able to withstand greater external influences and has a high level of detail, recommended a harder material. The färdigfrästa detail usually coated with some form of protective and finishing enhancing coating. Ordinary any kind of epoxilack.3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber fiberglass lamination design concept concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form artikelTuringe 3D & Model AB's an activity created from a passion of technology and creativity. The author in question is Thomas who has extensive experience working with 3D models in virtual and physical environments. In addition, he has significant work in fluid mechanics and värmetransport.3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router composite carbon fiber fiberglass lamination design concept concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form Article creation of 3D models of Turinge 3D & Model AB are carried out both virtually with the help of computer, so called CAD design, and physically in the form of lermodellering. With computer-based design directly obtained data for CFD analysis and CNC milling. In addition, they can virtual models used for evaluation of the design and shape without the need for physical prototypes. At lermodellering used 3D scanning to obtain a virtual computer model of the physically developed. The computer model used as the reference for producing a CAD model. Thereafter, analysis and milling occur. Product 3dmt3dmt.se CNC milling Turinge 3D Model Technology CFD prototype model manufacturing aerodynamic flow milling router carbon fiber composite fiberglass lamination design concept product 3dmt concept visualization, prototyping CAD scan scanner scanning scanning scanning laser quality affordable low-cost finishing plug form Article GT-V8 vision

corvette c5 viper

the Vision GT-V8

 

The Vision GT-V8 is a replica of the Gran Turismo concept car AMG GT Vision.

The powertrain, suspension and brakes originates from the C5 Corvette. The body is manufactured in CNC milled molds and consists of epoxi sandwich laminates. The chassis, or space frame, is made from high strength tubular steel.

 

more info will come shortly, the progress can be follwed on:

youtube

project thread (Swedish)

 

 

for more info email: info@gt-v8.com